Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

Op een fijne manier communiceren over gevoelens, gedachten, herinneringen en zorgen

Dat kan! Oók na pijnlijke
gebeurtenissen in het leven!

Daisy Luiten, creatief therapeut
gespecialiseerd in verliesverwerking
bij kinderen, jongeren en volwassenen.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in eventuele nieuwe themasets bij Ons Bestaan Op Een Bordje

captcha 

Virusuitbraak-kaarten als aanvulling op Alle Sterren Van De Hemel (2021)

F1623 detail 03Virusuitbraak-kaarten belangrijke vragen in (en na) de corona periode

Daisy heeft nieuwe kaarten ontwikkeld naar aanleiding van de corona-uitbraak. De pijnlijke situaties waarin nabestaanden afscheid moeten nemen van hun dierbare(n), rond het overlijden én tijdens de uitvaart, maken dat er belangrijke vragen te stellen zijn die nog niet in Alle Sterren Van De Hemel aanwezig zijn.

Een overlijden in deze tijd is een heftige gebeurtenis. Of de doodsoorzaak corona is of niet. Door de corona uitbraak en de daarmee samenhangende lock-down en/of restricties is afscheid nemen soms niet mogelijk of geheel anders. Speciaal bij de categorie ‘overlijden’ en de categorie ‘begrafenis/crematie’ zijn daarom extra vragenkaarten ontwikkeld die ingezet kunnen worden indien tijdens het overlijden sprake is van een virusuitbraak.

Deze 36 vragenkaarten zijn SPECIAAL ONTWIKKELD EN ENKEL VERKRIJGBAAR voor therapeuten die de tool Alle Sterren Van De Hemel bezitten, ze kunnen HIER besteld worden in de winkel voor therapeuten en hulpverleners.

Workshops in 2018!

IMG_0002_Daisy_uitsnedeWil je met Alle Sterren Van De Hemel gaan werken? Volg de workshop, word geïnspireerd en ga er direct mee aan de slag!

Agenda & workshops >

Alle Sterren Van De Hemel

Spelbord NL WEB1Dit door Daisy Luiten ontwikkelde en succesvolle therapeutische bordspel is te koop in onze webwinkel.

 

Naar de webwinkel >