Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Doel & doelgroep

Doelgroep
Alle Sterren Van De Hemel is een handreiking aan therapeuten in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen, die een dierbare hebben verloren door de dood.
Zij kunnen het spel aanbieden zowel in een individuele begeleiding, alsook tijdens een gezinsbegeleiding of in een lotgenotengroep.

Doel
Het doel is (op drempelverlagende wijze) contact te maken over het verlies. Binnen een gezin is het doel vooral de communicatie onderling te stimuleren. In een groep kan het therapeutische bordspel fungeren als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

Advies
Alle Sterren Van De Hemel kan veel emoties oproepen.
Belangrijk: Speel het spel onder deskundige begeleiding! Gaat u zelf, Spelen_J_H
bijvoorbeeld als nabestaande, zonder deskundige begeleiding met het spel aan het werk dan is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Therapie of begeleiding
Alle Sterren Van De Hemel is bedoeld voor gebruik binnen een therapie. Dat kan de creatieve therapie zijn, waaruit het bordspel is ontstaan, maar ook een andere vorm van therapie of begeleiding waarin werken met een expressiegebied mogelijk is.
Er is onder andere de mogelijkheid uit te beelden, te tekenen, te kleien of om te zwijgen. Deelnemers ‘vertellen’ spelenderwijs over gevoelens, herinneringen, het overlijden, de begrafenis of crematie, enzovoort.