Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Hoe werkt het?

G_WEBDe spelers
Het therapeutische bordspel Alle Sterren Van De Hemel wordt, onder leiding van een therapeut of hulpverlener, gespeeld met:
- 1-8 deelnemers (deel eventueel een pion bij extra deelnemers)
- kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen

Van 6 tot 100 jaar
Om onderscheid te maken in de taal van kinderen en de taal van jongeren en volwassenen zijn de spelkaarten dubbelzijdig gedrukt.
De ene zijde is bestemd voor 6-12 jarigen, de andere zijde is voor jongeren en volwassenen.

Het spelbord
Deelnemers volgen het tracject op het spelbord. Hier passeren ze verschillende categoriën zoals ‘gevoelens’ of ‘herinneringen’. Bij elke categorie horen diverse vragen. Als een deelnemer op een vakje komt, pakt hij een bijbehorend vragenkaartje. De vraag op het kaartje mag hij oplezen en beantwoorden.

Indianenpraatstok en plastic mapjes
Bij het bordspel zit een indianenpraatstok. Deze stamt af van de indianen. De persoon die de praatstok in handen heeft, heeft het woord. Hij krijgt de ruimte om te praten, zwijgen, zingen, enz. De rest toont hier respect voor en luistert.

Door gebruik van deze praatstok, krijgt iedereen de ruimte. En eenieder mag hier op zijn eigen manier invulling aan geven. Als je niet wilt praten hoeft dat niet.
Wil je wel antwoord geven maar heb je wat extra bedenktijd nodig, dan kun je het kaartje ook in een plastic mapje bewaren, tot je het antwoord wel weet.

Beeldend werken tijdens Alle Sterren Van De Hemel
Naast de opdachten die op het spelbord liggen, kan de DSC06495_tekening-vraag
therapeut er voor kiezen om een beeldende opdracht te doen tijdens het spel. (Beeldend staat voor kleien, schilderen, tekenen enz.)

Iedere deelnemer gooit met de dobbelsteen, komt op een vakje en krijgt bijbehorend kaartje. Met dit kaartje wordt de opdracht gedaan. De therapeut kiest bijvoorbeeld voor tekenen. Iedereen gaat nu al tekenend een antwoord op zijn vraag geven.

In de kring mag een ieder zijn werk laten zien, en dit eventueel mondeling toelichten.

?