Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Oorsprong

Daisy Luiten ontwikkelde Alle Sterren Van De Hemel
Enkele jaren na het overlijden van haar moeder en de ervaring van haar eigen strubbelingen om dit verlies te verwerken kwam Daisy Luiten als beginnend Creatief Therapeut in contact met vele nabestaanden die een dierbare hebben verloren. Vanuit deze ontmoetingen en het aanhoren van alle verhalen ontstond de enorme drijfveer om mensen na een verlies te helpen de draad van hun leven weer op te pakken.
Zo ontwikkelde Daisy, in eerste instantie als afstudeerproject voor de opleiding Creatieve Therapie, het bordspel Alle Sterren Van De Hemel. Ruim twee jaar na de eerste versie verschijnt Alle Sterren Van De Hemel op de markt. Aangepast aan de praktijk en getest door hulpverleners.

Behoefte te communiceren

Alle Sterren Van De Hemel speelt in op de grote behoefte van nabestaanden om te communiceren over het verlies van hun dierbare. Tijdens de ontwikkeling van Alle Sterren Van De Hemel sprak Daisy met jongeren en volwassenen, en met verschillende therapeuten gespecialiseerd in verliesverwerking. Petra Penning gaf de voorzet voor het doel van het spel. Zij ervaart, in het werken met gezinnen, dat er veel behoefte is om onderling contact te maken na een verlies. Dit ‘contact maken’ kan nu met Alle Sterren Van De Hemel.
100_3048_Award_uitreiking
Inmiddels is Alle Sterren Van De Hemel een feit.
Bekroond met twee awards en succesvol ontvangen door hulpverleners in Nederland en België was de eerste druk snel uitverkocht. Na een verrijkende weg is het spel opnieuw verkrijgbaar: in een nieuw jasje en tevens vertaald in het engels!

De achtergrond van Alle Sterren Van De Hemel
Informatie over de achtergrond van Alle Sterren Van De Hemel wordt uitvoerig beschreven in het boekje 'achtergrondinformatie' dat je vindt bij het spel. Hierin lees je de belangrijkste punten rondom de vervaardiging van het bordspel. De tekst op deze website is beperkt tot een minimum!

Creatieve Therapie
Alle Sterren Van De Hemel is ontwikkeld vanuit Daisy's achtergrond als Creatief Therapeut.
Creatieve therapie is een specialistische vorm van hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg en het ortho-agogische werkveld. De creatieve therapie onderscheidt zich van andere (verbale) vormen van hulpverlening door methodische toepassing van een expressiegebied. Bijvoorbeeld: drama, muziek en beeldend vormen (tekenen, schilderen, kleien, houtbewerken, etc.). De therapeut maakt tijdens de behandeling gebruik van dit expressiegebied met als doel veranderings-, ontwikkelings en/of acceptatieprocessen bij de cliënt te bewerkstelligen.

In Alle Sterren Van De Hemel kan het bordspel gezien worden als het creatieve voertuig. Daarnaast is er de mogelijkheid om beeldende opdrachten uit te voeren tijdens het spel.

Verliesverwerking
Communiceren over een verlies
Volwassenen hebben meer woorden dan kinderen en jongeren om over een verlies te praten. Dat neemt niet weg dat gevoelens van rouw bij kinderen en jongeren even intens kunnen zijn als bij volwassenen. Vanaf het moment dat je van iemand kunt houden, voel je het ook als iemand doodgaat. Kinderen en jongeren hebben vaak eigen manieren om met het verlies bezig te zijn, zoals spelen, tekenen, schrijven, muziek luisteren, enzovoort. Volwassenen zijn deze taal vaak vergeten.

Alle Sterren Van De Hemel is een hulpmiddel waarmee zowel kinderen en jongeren als volwassenen, op een toegankelijke, laagdrempelige manier met elkaar kunnen communiceren. Er wordt gepraat maar er kan bijvoorbeeld ook worden getekend. Geadviseerd wordt om het spel onder begeleiding te spelen omdat het veel emoties kan oproepen.

Rouwtaken
Bij de verwerking van een verlies zijn de zogenoemde rouwtaken van J.W. Worden (1992, Verdriet en Rouw) belangrijk. Deze rouwtaken zijn:
1 Het aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies
2 Het verwerken van de pijn
3 Het aanpassen aan een leven waarin de overledene ontbreekt
4 De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.
Als deze taken niet volbracht worden kan dit de verdere (persoonlijke) groei en ontwikkeling in de weg staan.
In het spel wordt (onbewust en spelenderwijs) aan deze rouwtaken gewerkt.

Zo wordt onder andere de realiteit van het verlies benadrukt als gesproken wordt over het overlijden of de begrafenis. Gevoelens komen veelvuldig aan bod zowel in de categorie ‘gevoelens’, als ook door de vraagstelling die soms direct een appel doet op het gevoel.

Alle Sterren Van De Hemel sluit aan bij recente literatuur
Naast de rouwtaken (waar tijdens het gebruik van dit tool aan gewerkt kan worden) sluit Alle Sterren Van De Hemel ook aan bij recente literatuur:
- Families creëren samen een verhaal rond de dood of het verlies en geven het betekenis (Family meaning making perspective, J. Nadeau)
- Cliënten worden uitgenodigd hun eigen verhalen te vertellen en ze geven betekenis aan het verlies (Narratives and Meaning making perspective, Robert Neimeyer).
- Cliënten worden niet alleen uitgenodigd om te delen over het verlies en wat er met hen gebeurde, maar ze worden ook uitgenodigd om te praten over restaurerende activiteiten in hun persoonlijke dagelijkse leven. (Duaal process theorie, Stroebe en Schut).

Alle Sterren Van De Hemel speelt in op actualiteiten
Specifieke_vragen_Overlijden
Alle Sterren Van De Hemel bevat vragen gericht op het overlijden. Omdat er echter doodsoorzaken zijn waarbij specifiekere vragen kunnen worden gesteld, zijn extra vragen toegevoegd om de nabestaanden ook in deze situaties uit te nodigen hierover te delen. Het gaat om doodsoorzaken zoals ziekteproces, coma, ongeluk, zelfdoding en moord.

Binnen Alle Sterren Van De Hemel is extra aandacht besteed aan recente maatschappelijke gebeurtenissen. Zo zijn er extra vragen toegevoegd over overlijden in een oorlogsituatie, tijdens militaire dienst, natuurrampen (onder andere tsunami, Haïti, bosbranden) en terrorisme (denk aan 11 september).

Deze extra vragenkaarten staat achter in de kaartendoos. Ze zijn herkenbaar aan het aantal sterretjes en stippen onderaan de kaartjes (uitgelegd in de handleiding op pagina 14). De therapeut voegt deze kaartjes toe als de betreffende doodsoorzaak van toepassing is.

Tool in de vorm van een bordspel
Voor de vervaardiging van het therapeutische tool Alle Sterren Van De Hemel is gekozen voor de vorm van een bordspel (laagdrempelig).

Er is tijdens de ontwikkeling met verschillende aspecten rekening gehouden, want: Hoe ziet een bordspel eruit dat de communicatie tussen de deelnemers bevordert?
Het doel is communiceren met elkaar. Dit doel bereik je samen. Daarom is bewust gekozen voor een spel waarin je niet kan winnen of verliezen. Als dit wel zou kunnen, zijn er 'tegenstanders' en dit nodigt niet uit tot samenwerking.

De communicatie in Alle Sterren Van De Hemel wordt verder bevorderd door:
- ruimte om te ‘vertellen’ over wat is gebeurd (zowel verbaal als non-verbaal)
- elkaar laten uitspreken en luisteren naar elkaar (d.m.v. de praatstok)
- mogelijkheid tot reageren op elkaar
- vasthouden van de aandacht door afwisseling.