Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Daisy Luiten

IMG_0002_Daisy_uitsnedeDaisy Luiten (1976) is Creatief Therapeut Beeldend gespecialiseerd in verliesverwerking. Ze heeft een eigen praktijk in Deventer en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen.

Alle Sterren Van De Hemel

Daisy is ontwikkelaarster van het succesvolle therapeutische bordspel "Alle Sterren Van De Hemel". Ze heeft hiervoor twee awards in ontvangst mogen nemen. Alle Sterren Van De Hemel is inmiddels vertaald in het Engels, en wordt als "All the Stars Above" wereldwijd gebruikt.

Sterrenkaartjes en Zonnekaartjes
Vanwege de vele vragen die Daisy ontving van nabestaanden, om een 'thuis' variant van Alle Sterren Van De Hemel te maken, heeft Daisy in 2012 Sterrenkaartjes gelanceerd. Sterrenkaartjes zijn speciaal voor mensen die een dierbare hebben verloren. Met behulp van Sterrenkaartjes kunnen zij dierbare herinneringen ophalen, alleen of samen met anderen. Daarnaast heeft Daisy voor mensen die stervende zijn, en hun naasten Zonnekaartjes ontwikkeld. Om met elkaar in gesprek te kunnen komen over dierbare herinneringen, en over zaken die er toe doen en die de naasten na het overlijden kunnen helpen in het verwerkingsproces.

Eigen ervaring
Daisy ondervond zelf op haar negentiende wat het betekent om je moeder te verliezen. Ze zocht hulp om het verlies te verwerken maar die was er weinig. Toen ze uiteindelijk iemand vond om mee te praten, werd duidelijk dat ze op een creatieve manier uiting kon geven aan haar gevoelens. Dat hielp haar bij haar verwerking. Bovendien heeft deze ervaring haar geïnspireerd om zelf in deze richting te gaan werken.

Opleidingen
Na afronding van haar opleiding Grafisch Vormgeven te Rotterdam, volgde ze de opleiding Creatieve Therapie Beeldend te Amersfoort en een tweejarige opleiding Bejegenkunde te Den Haag.

Werkervaring
Daisy heeft sinds 2002 een eigen praktijk (voorheen in Leidschendam, vanaf eind 2010 in Deventer). Ze is jarenlang verbonden geweest aan de WSKO, een overkoepelende organisatie voor alle katholieke basisscholen in het Westland.

Noemenswaardig is ook het vrijwilligerswerk wat zij heeft gedaan met kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren. Acht jaar lang werkte ze bij zowel Stichting Achter de Regenboog als bij de Contactgroep Nabestaanden van Kankerpatiënten.

Beroepsvereniging en registraties
Daisy is aangesloten bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA, www.nvpa.org).
Daisy is opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ: www.rbcz.nu).
Daisy is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG, www.scag.nl).

Als NVPA-therapeut houdt Daisy zich aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). De Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, SCAG, draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kunt u informatie vinden op de site www.nvpa.org. Via het RBCZ-register is Daisy onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg.

LSV-verwijsbestand
Daisy is als gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider opgenomen in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV, www.steunbijverlies.nl).

102_9120_daisy-usBeroepscode
Daisy werkt volgens de NVPA beroepscode. Deze omvat de ethische regels met betrekking tot het beroepshandelen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten. Deze beroepscode is gebaseerd op integriteit, respect, vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Links:
Stichting Achter de Regenboog: www.achterderegenboog.nl
Stichting Kind en rouw: www.kindenrouw.nl