Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in eventuele nieuwe themasets bij Ons Bestaan Op Een Bordje

captcha 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

Introductie
De op de websites 'www.allesterrenvandehemel.nl',  'www.allthestarsabove.com', 'www.onsbestaanopeenbordje.nl', 'www.wegvanelkaar.nl', 'www.ondersteboven.info', 'www.sterrenkaartjes.nl', www.zonnekaartjes.nl', 'www.daisyluiten.nl', en  'www.daisyluiten.com' verstrekte informatie over activiteiten en producten van de onderneming Daisy Luiten (“hierna: “Daisy Luiten”) dient slechts ter informatie van de gebruiker.

Auteursrecht
Op alle foto's, films en teksten op de bovengenoemde website(s) is het auteursrecht van toepassing. Dit auteursrecht is in handen van Daisy Luiten en/of door haar ingehuurde derde partijen. Niets van bovengenoemde websites, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daisy Luiten. 

Links naar andere websites 
Houder maakt op deze website(s) links naar andere websites waarvan hij meent dat die nuttig en interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Houder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van zou kunnen worden gemaakt. 

Websites die worden genoemd in het gastenboek zijn geplaatst door gasten van de website en derhalve is de houder niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van zou kunnen worden gemaakt.

De inhoud van de website(s) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De houder van de website(s) (Daisy Luiten) kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. De houder van de website(s)
is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen, schade of
het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van de website(s).

Algemeen
Houder van de website(s) behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik van de website(s) aanvaardt u deze voorwaarden.

PRIVACY VERKLARING
Daisy Luiten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites 'www.allesterrenvandehemel.nl',  'www.allthestarsabove.com', 'www.daisyluiten.nl', en  'www.daisyluiten.com' en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als koper van het bordspel kunt u automatisch op de hoogte blijven over nieuwe producten en workshops via een email nieuwsbrief. U kunt u zich voor deze service inschrijven. Deze service kunt u te allen tijde stopzetten d.m.v. de button 'afmelding nieuwsbrief'.

Daisy Luiten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen.