Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Testen, productie realiseren, bestellen, donaties

F1623 detail 01aWaarom deze tools?
Sinds Daisy Luiten Alle Sterren Van De Hemel op de markt bracht (1e druk 2003) krijgt ze van collega therapeuten veelvuldig complimenten én de vraag om ook voor andere thema’s tools te ontwikkelen. Opvallend vaak wordt om een scheidingstool gevraagd. Daisy heeft besloten een basislevensspel te ontwikkelen wat breed inzetbaar is met daarbij voor diverse thema’s aanvullingssets zodat ook onderwerpen als scheiding zorgvuldig behandeld kunnen worden.

Daisy’s missie is om mensen te helpen de draad van hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Dit doet ze onder andere door het ontwikkelen van tools die een grote ondersteuning blijken te zijn in de therapeutische praktijk.

De productie realiseren
Het is zonder (voor)financiering niet mogelijk deze tool op de markt te brengen. We willen dit realiseren samen met de vele therapeuten* en hulpverleners*, die soms al jaren met smart wachten op deze tools. Door op voorhand bestellingen van hulpverleners aan te nemen én middels crowdfunding (omdat verschillende mensen* hebben aangegeven dit plan te willen steunen) is het doel om in 2018 de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen en dit project te realiseren.

*=VIP’s (Very Important Persons) in dit proces :-)

Wanneer verkrijgbaar?
Op dit moment worden Ons Bestaan Op Een Bordje en Weg Van Elkaar in de praktijk getest. Zodra de testresultaten bekend zijn wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn en worden de puntjes op de i gezet. Dan is het ontwerp klaar en kan het in productie worden genomen. Zodra de financiering rond is zal de productie starten. Op de website en in de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws.

Op de hoogte blijven 
Schrijf je links op de site in (kopje Nieuwsbrief/nieuwe tools) om het laatste nieuws te ontvangen.

Bestellen
Binnenkort is het mogelijk om op voorinschrijving (en met korting) Ons Bestaan Op Een Bordje en/of Weg Van Elkaar te bestellen via de webwinkel. Schrijf je links op de site in (kopje Nieuwsbrief/nieuwe tools) om op de hoogte te blijven en het laatste nieuws hierover te ontvangen.

Crowdfunding
Draag je dit initiatief een warm hart toe en wil je meedoen om het project z.s.m. te realiseren (bijvoorbeeld met een donatie of door ons nieuws te verspreiden). Neem contact op of schrijf je in om het laatste nieuws te ontvangen zodra onze website hierop ingericht is.