Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in eventuele nieuwe themasets bij Ons Bestaan Op Een Bordje

captcha 

Ondersteboven - themaset

OB LR RGB met logo V2Ondersteboven
Ondersteboven is ontwikkeld voor therapeuten bij begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen die iets schokkends of ingrijpends meemaken of hebben meegemaakt in hun leven. Deze themaset kunt u kiezen bij uw bestelling van Ons Bestaan Op Een Bordje om tijdens het spelen van dit levensspel een bepaalde gebeurtenis waar uw cliënt mee worstelt centraal te stellen en bespreekbaar te maken.

Doel van Ondersteboven
Het doel van Ondersteboven is contact maken over gevoelens, gedachten en zorgen rond een schokkende of ingrijpende gebeurtenis en inzicht krijgen in het proces en de eigen belevingswereld.

Binnen een gezin is het doel vooral het stimuleren van de onderlinge communicatie.

Ondersteboven toepasbaar in tal van situaties
Ondersteboven is toegespitst op allerlei schokkende of ingrijpende gebeurtenissen, daarmee heeft het een wat algemeen karakter. Desalniettemin gaat het gesprek snel de diepte in. De vragen- en opdrachten benaderen de gebeurtenis op een onbevangen, open manier en van alle kanten.

Ondersteboven kan ingezet worden in tal van situaties. We noemen er hieronder een paar om een idee te geven.
- deelgenoot en/of ooggetuige zijn bij ongelukken of aanslagen waarbij onbekenden om het leven komen.
- gepest worden
- een woningbrand
- het verlies van een bedrijf (of van bijvoorbeeld alle dieren in een bedrijf)
- het verlies van een baan
- een gewelddadige overval
- seksueel misbruik
- zinloos geweld
- een aanslag
- een inbraak
- gebeten zijn door een hond en de straat niet meer op durven
- doubleren op school
- een vriendje verliezen door een verhuizing

Nare ervaringen tijdens de Coronaperiode zijn ook onder te brengen onder Ondersteboven. Denk aan het verlies van inkomen, een baan of bedrijf, maar ook mensen die overwerkt raken door de druk die op hen ligt, of mensen die teveel hebben gezien, bijvoorbeeld in de uitvaart of zorg. Als het mensen betreft die ziek zijn geworden en nog worstelen met hun gezondheid zal de themaset 'verlies van gezondheid', die nog in ontwikkeling is, beter passen. 

Bij een overlijden raden wij aan gebruik te maken van de tool Alle Sterren Van De Hemel. In deze tool wordt met veel respect voor de overledene stilgestaan bij het leven van de nabestaande(n). De overledene staat centraal, en er is alle ruimte voor de nabestaande om te delen over het nieuwe leven waarin hij/zij terecht is gekomen, maar ook zijn er vragen over het overlijden en over de begrafenis. Er staat een ster op de vragenkaarten waar de naam van de overleden dierbare bij naam genoemd wordt. Omdat de vragen zijn toegespitst op het overlijden van een dierbare, en de ervaringen die mensen daarin meemaken, is deze tool heel persoonlijk.
In Ondersteboven wordt gepraat over de 'gebeurtenis'. Wanneer deze tool bij een overlijden gebruikt wordt zal dit 'koel' overkomen. Al kan het anderzijds wél voorkomen dat wanneer Ondersteboven gebruikt wordt rond een gebeurtenis, een onverwerkt verlies als een overlijden of een scheiding naar voren komt.

Bij een scheiding adviseren we enkel de themaset Weg Van Elkaar te gebruiken, deze themaset is hier volledig op afgestemd en gaat zorgvuldig om met loyaliteitssituaties en problemen die bij scheiding kunnen spelen.

Voor meer informatie en extra's zoals filmpjes van therapeuten die het gebruikt hebben: er is een speciale website voor deze tool: www.onsbestaanopeenbordje.com
Als je je hier inschrijft ontvang je een gratis gids met o.a. info en casussen van twee therapeuten én je kunt reacties van therapeuten bekijken.