Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in eventuele nieuwe themasets bij Ons Bestaan Op Een Bordje

captcha 

Weg Van Elkaar

WVE LR RGB met logo V2Weg Van Elkaar 
Weg Van Elkaar is speciaal ontwikkeld voor therapeuten die werken met kinderen, jongeren, hun ouders en/of volwassenen zonder kinderen in een scheidingssituatie. Deze themaset kunt u kiezen bij uw bestelling van Ons Bestaan Op Een Bordje om tijdens het spelen van dit levensspel de scheiding centraal te stellen. 


Doel van Weg Van Elkaar
Het doel van Weg Van Elkaar is contact maken over gevoelens, gedachten en zorgen rond de scheiding en inzicht krijgen in het proces en de eigen belevingswereld.

In een groep kan het therapeutische bordspel fungeren als middel om contact te maken over de beleving van de scheiding en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

Als mensen zichzelf (én elkaar) beter gaan begrijpen zal dit een positieve uitwerking hebben op de verwerking en acceptatie van de scheiding. Dit zal tevens de onderlinge communicatie ten goede komen.

Weg Van Elkaar is divers en met zorg samengesteld
Weg Van Elkaar heeft aandacht voor:
• De kwetsbare positie van kinderen tijdens een vechtscheiding. 
• Loyaliteitsgevoelens die spelen bij kinderen en ouders. Loyaliteitsvragen zijn van een L voorzien. Deze kaartjes worden alleen individueel gebruikt. Zo kan iemand deze gevoelige zaken met de therapeut delen en voor zichzelf verwerken. 
• Diverse categorieën. De vragen worden op verschillende manieren gesteld voor kinderen van 6-12 en voor jongeren en volwassenen van 12+. Zo is het spel begrijpelijk voor kinderen en niet kinderachtig voor 12+. Daarnaast zijn er speciaal vragen voor ouders en voor volwassenen zonder kinderen.
• Nieuwe partner en/of samengesteld gezin
• Mensen met migratieachtergrond
• Omstandigheden die spelen naast de scheiding zoals o.a.: 
   - gekozen voor/verliefd op een ander
   - kinderwens
   - intensiteit van een (jong) gezin
   - traumatische ervaring, overlijden gezinslid of andere dierbare, verlies van baan
   - huiselijk geweld/lichamelijke of geestelijke mishandeling/misbruik (binnenshuis)
   - misdrijven begaan (buitenshuis) 
   - financiële problemen
   - verslavingsproblematiek
   - lichamelijke of psychiatrische aandoening/ziekte
   - LHBTI 
   - Sekten
   - Extra aandacht of zorg behoevend(e) kind(eren) (denk aan bovengenoemde omstandigheden maar dan bij het kind)

 

 

 
Voor meer informatie en extra's zoals filmpjes van therapeuten die het gebruikt hebben: er is een speciale website voor deze tool: www.onsbestaanopeenbordje.com
Als je je hier inschrijft ontvang je een gratis gids met o.a. info en casussen van twee therapeuten én je kunt dus reacties van therapeuten bekijken.