Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in de nieuwe tools voor hulpverleners: Ons Bestaan Op Een Bordje (rond ingrijpende gebeurtenissen) en Weg Van Elkaar (rond scheiding)!

captcha 

Groepen voor volwassenen/ouderen met Alle Sterren Van De Hemel

Spelen_55-plusZodra er voldoende aanmeldingen zijn start Daisy groepen voor volwassenen die een dierbare hebben verloren door overlijden. Bedoeld voor iedereen die met anderen ervaringen over zijn/haar verlies wil delen middels het spelen van Alle Sterren Van De Hemel. 
4 Bijeenkomsten van 2 uur, 1x per 2 weken. Ca. 4 deelnemers.