Daisyluiten.nl maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onder meer nodig voor een goede werking van het bestelproces in de webwinkel.

In onze webwinkel

Therapeuten verwijslijst

Spelen J HWil je graag Alle Sterren Van
De Hemel spelen bij
een therapeut in de buurt? Zie de therapeuten verwijslijst.

Nieuwsbrief/interesse nieuwe tool

Meld je aan voor de nieuwsbrief van
Daisy Luiten en/of maak je interesse kenbaar in eventuele nieuwe themasets bij Ons Bestaan Op Een Bordje

captcha 

Aanmelding

Intakegesprek
Voordat we beginnen hebben we een intakegesprek.
In dit gesprek bekijken we waar jij tegenaan loopt en wat je nodig hebt. We bespreken wat ik jou kan bieden en hoe we dat gaan aanpakken. Zo wordt het doel helder en kunnen we de duur van de therapie inschatten.

Tarieven
Het intake gesprek bedraagt € 37,50 (dit is inclusief BTW).
Een sessie bedraagt € 65,00 per uur (dit is inclusief BTW).

Annuleren
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, kunt u deze afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van te voeren wordt afgezegd of wanneer de afspraak vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.

Vergoeding
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de therapie vanuit aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van je verzekering. Noem bij navraag de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten. Ik ben Creatief Therapeute gespecialiseerd in verliesverwerking (géén psycholoog).

Beroepsvereniging en registraties
Daisy is aangesloten bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA, www.nvpa.org).
Daisy is opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ: www.rbcz.nu).
Daisy is aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG, www.scag.nl).

LSV-verwijsbestand
Daisy is als gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider opgenomen in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV, www.steunbijverlies.nl).

102_9120_daisy-usBeroepscode
Daisy werkt volgens de NVPA beroepscode. Deze omvat de ethische regels met betrekking tot het beroepshandelen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten. Deze beroepscode is gebaseerd op integriteit, respect, vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Klachtrecht
Als NVPA-therapeut houdt Daisy zich aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). De Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, SCAG, draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling.
Daisy doet er alles aan om haar cliënten op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Mocht het zijn dat u ergens niet tevreden over bent, is het belangrijk om deze onvrede eerst met Daisy te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en is dat te verhelpen als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met Daisy persoonlijk bespreken of lukt het niet er samen met Daisy uit te komen? Dan kunt u gebruikmaken van een kosteloze klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging: www.nvpa.org. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
Via het RBCZ-register is Daisy onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg.

Visitatie
Tijdens een visitatie wordt de praktijk bezocht en wordt bekeken of de praktijk aan de kwaliteitseisen voldoet. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor NVPA-leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals het NVPA die nastreeft. In mei 2019 is de praktijk door Visie-tatie gevisiteerd en in orde bevonden.